Protesty przeciwko budowie hotelu nad Jeziorem Maltańskim i wezwanie do zmiany prezydenta Poznania

Zaangażowani członkowie Komitetu Wyborczego Społeczny Poznań przeprowadzili demonstrację, wyrażając swój sprzeciw wobec planowanej budowy hotelu na terenie nad Jeziorem Maltańskim. Stali przeciwnicy tej inwestycji twierdzą, że obszar okolic poznańskiej Malty został zlekceważony przez urzędników miasta już od 2002 roku, kiedy to wprowadzono plan zagospodarowania tego miejsca. W ich opinii, po tym czasie brakowało nowych dokumentów, które mogłyby zapobiec realizacji projektu budowy hotelu w tak malowniczym miejscu jak jezioro.

Członkowie Komitetu podczas protestu wskazali również na inne inwestycje, które miały miejsce w tym rejonie w ostatnich latach – na przykład budowę obiektu tuż obok Term Maltańskich. Twierdzą oni, że nadszedł już czas na poważne zmiany na szczeblu lokalnych władz miasta i „oczyszczenie” placu Kolegiackiego.

Jeszcze nie padła decyzja dotycząca potencjalnego kandydata na prezydenta miasta Poznania ze strony KW Społeczny Poznań. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to w najbliższym czasie.