Główne centra technologii kwantowych w Polsce i Czechach: Kolejny krok ku cyfryzacji Europy

Ustalenia zostały podjęte na najwyższym szczeblu rządowym, kiedy to minister odpowiedzialny za cyfryzację, wraz z ministrem nauki, złożyli swoje podpisy na Europejskiej Deklaracji o Technologiach Kwantowych. Zgodnie z deklaracją, Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu, a także miasto Ostrawa na terenie Czech, zostaną wyznaczone jako kluczowe miejsca dla rozwoju i budowy komputerów kwantowych. Ta decyzja jest znaczącym krokiem naprzód w polskim sektorze nauki i technologii, umacniając pozycję naszego kraju w ekosystemie kwantowym Europy.

Dołączając do ekskluzywnej grupy 18 państw zobowiązanych do wspólnych działań na rzecz budowy europejskiej sieci komputerów kwantowych, Polska potwierdza swoje aspiracje technologiczne. Minister Nauki, Dariusz Wieczorek, zaakcentował fakt, iż Poznań stać się powinien centralnym punktem tych inicjatyw. Projekt budowy komputera kwantowego w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym niewątpliwie otwiera nowe horyzonty dla rozwoju nauki i technologii w kraju.

Akt formalny – podpisanie Quantum Pact, czyli Europejskiej Deklaracji w sprawie Technologii Kwantowych – zaszło 20 marca, w środę. Uroczystość odbyła się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w stolicy kraju, Warszawie.