Oferta Konsorcjum Kobylarnia i Mirbud wybrana do realizacji 22-kilometrowego odcinka drogi S11 Oborniki – Poznań

Podczas realizacji przetargu na budowę 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 pomiędzy Obornikami a Poznaniem, wraz z obwodnicą dla Obornik, najkorzystniejszą propozycję przedstawiło konsorcjum składające się z firm Kobylarnia i Mirbud. W przypadku braku odwołań od decyzji oraz po zakończeniu kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, umowę z wybranym wykonawcą planuje się podpisać w drugim kwartale bieżącego roku.

Informacje o przetargu zostały ogłoszone 10 października minionego roku. W sumie, wpłynęło osiem ofert. Jak się jednak okazało, najniższą i jednocześnie najkorzystniejszą ofertę zaproponowało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Jej wartość wynosiła 853 456 675,21 zł. Przy ocenie ofert uwzględniono głównie ich cenę – stanowiła ona 55% kryterium oceny. Również brano pod uwagę pozacenowe kryteria, które dotyczyły przedłużenia gwarancji jakości na ekrany akustyczne i obiekty mostowe (40% oceny) oraz zagospodarowanie pozyskanego materiału asfaltowego (5% oceny).

Wybrany w przetargu wykonawca ma za zadanie zrealizować inwestycję w systemie Projektuj i buduj, a całość prac potrwa 39 miesięcy. W tym okresie nie uwzględnia się sezonów zimowych, które mogą przełożyć się na przerwę w bieżących pracach budowlanych.