Pogoda przeszkodziła w realizacji planów protestujących rolników z Leszna

Planom rolników protestujących na terenie subregionu leszczyńskiego pokrzyżowało szyki nieprzewidziane zjawisko atmosferyczne. Rolnicy, którzy zamierzali dzisiaj zorganizować piknik o charakterze informacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców Leszna, zostali zmuszeni do zmiany swoich planów. Wydarzenie to miało odbyć się na trasie ekspresowej S5, dokładnie na węźle Leszno-Zachód.

Idea stanowiła próbę przybliżenia mieszkańcom miasta kwestii związanych z rolnictwem oraz powodów, dla których rolnicy podejmują decyzję o strajkach. Ponadto, rolnicy chcieli przedstawić społeczności lokalnej potencjalne konsekwencje wprowadzenia „zielonego ładu” i wyjaśnić, w jaki sposób mógłby on oddziaływać na życie codzienne mieszkańców obszarów miejskich.