Rozwój miejskiego monitoringu w Poznaniu: 1,4 tys. kamer

W Poznaniu znajduje się obecnie ponad 1400 kamer monitoringu miejskiego, co stanowi wzrost o niemal 1000 jednostek w ciągu ostatniej dekady. Władze miasta zamierzają kontynuować rozwój tego systemu w bieżącym roku, przeznaczając na ten cel ponad 3,5 miliona złotych – takie informacje przekazał poznański magistrat.

Według oficjalnego komunikatu Urzędu Miasta Poznania, od początku 2024 roku do sieci monitoringu miejskiego dołączyło dodatkowo 42 kamery. Niektóre z nich zastąpiły najstarsze urządzenia w systemie. Jako przykład wspomniano obszar pętli tramwajowej na Górczynie, gdzie monitoring funkcjonuje od 2008 roku na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Od początku bieżącego roku, na terenie tej lokalizacji zainstalowano dodatkowo 13 kamer. Finansowanie montażu części nowych urządzeń przejęły na siebie rady osiedli.

Szczegółowy plan na 2024 rok zakłada przeznaczenie sumy przekraczającej 3,5 miliona złotych na rozbudowę i modernizację monitoringu miejskiego w Poznaniu. Już na początku roku rozpoczęto postępowania przetargowe na wybór wykonawcy rozbudowy systemu w okolicach osiedla Podolany i ronda Obornickiego. Ponadto, plany obejmują także rozbudowę monitoringu na terenach osiedli Zielony Dębiec, Świerczewo (III etap) oraz Wilda (II etap).