Prezes WZM S.A. omawia postępy w programie dostawy czołgów dla Wojska Polskiego

Podczas rozmowy radiowej na falach Radia Poznań, Elżbieta Wawrzynkiewicz, prezes Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. (WZM S.A.), udzieliła szereg informacji dotyczących realizacji programu dostawy czołgów dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podkreśliła, że z 116 jednostek czołgów M1A1FEP (Firepower Enhancement Package), które podlegają kontraktowi, 69 już trafiło do naszego kraju. Poinformowała również, że proces tzw. deprocessingu przeszły już pierwsze 14 czołgów na poligonie w Biedrusku, natomiast pozostałe 55 przeszło tenże proces w obrębie zakładów WZM S.A. Co istotne, prace nad tymi czołgami zostały zakończone i maszyny przekazane do użytku przez Wojsko Polskie dwa miesiące przed planowanym terminem.

Informacje przekazane przez prezes Wawrzynkiewicz obejmowały także przyszłe dostawy. Pozostałe 47 jednostek czołgów M1A1FEP mają dotrzeć do Polski około połowy czerwca. Prezes wskazała, że najprawdopodobniej cały ten transport zostanie przeprowadzony jednocześnie, po czym czołgi trafią do zakładów WZM S.A. w celu przeprowadzenia procesu deprocessingu. Przewiduje się, że te ostatnie 47 czołgów będą gotowe do przekazania Wojsku Polskiemu najpóźniej do końca czwartego kwartału 2024 roku.