Uczniowie zmagają się z egzaminem ósmoklasisty i planują dalszą edukację

Obecnie świadkujemy, jak uczniowie kończący szkołę podstawową stają przed ważnym sprawdzianem swojej wiedzy – egzaminem ósmoklasisty. Start egzaminu miał miejsce 14 maja, a jego trwanie przewidziane jest na okres trzech dni. W najbliższym czasie młodzi ludzie będą musieli również podjąć decyzję dotyczącą kierunku swojej dalszej edukacji, gdyż rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się już 20 maja.

We wtorek, 14 maja, uczniowie finalnych klas podstawówek zmierzyli się z testem z języka polskiego. Interesujące jest to, że w Poznaniu do przystąpienia do egzaminu zgłosiło się aż 3760 osób z 118 różnych szkół. Zadania egzaminacyjne obejmowały różne tematy – od fragmentu „Kamieni na szaniec”, przez rozprawę filozoficzną „O szczęściu” autorstwa Frederica Lenoir, aż po wiersz Czesława Miłosza „Dar”. Jeśli chodzi o część pisemną, uczniowie mogli wybrać między rozprawką na temat „Czy warto pomagać? Odnieś się do dwóch obowiązkowych lektur” a opowiadaniem zatytułowanym „Spotykasz bohatera wybranej lektury i razem z nim przeżywasz przygody oraz rozwiązujesz problemy”.

W następnych dniach, ósmoklasiści będą musieli zmierzyć się z testem z matematyki oraz języka obcego. Wyniki egzaminu będą dostępne dla uczniów od 3 lipca.

Jednak przed ogłoszeniem wyników, młodzi ludzie będą musieli podjąć ważną decyzję dotyczącą swojej przyszłości edukacyjnej. Rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych oficjalnie rozpocznie się w poniedziałek, 20 maja.