Elektrownia jądrowa w Koninie Pątnowie – poparcie ze strony lokalnych władz

Władze miasta Konin, z pełnym przekonaniem, udzielają swojego wsparcia dla planów dotyczących budowy elektrowni atomowej na terenie Konina Pątnowa. W związku z tym, urzędowi miasta postanowiło się zwrócić z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz całego rządu Rzeczypospolitej Polskiej, prosząc o dalsze prowadzenie działań w tej kwestii.

Reprezentant Konińskiego samorządu, przewodniczący Rady Miasta – Wiesław Steinke, wyraził gotowość do współpracy ze wszystkimi jednostkami zaangażowanymi w proces budowy elektrowni jądrowej na wymienionej lokalizacji.

Wypowiadając się na ten temat, Steinke podkreślił znaczenie tej inwestycji dla regionu: „W dobie zbliżającego się końca ery energetyki opartej na węglu, który jest największym pracodawcą w naszym regionie, nieoceniona byłaby szansa budowy elektrowni atomowej. Taka inwestycja mogłaby przyczynić się do powstania nawet sześciu tysięcy miejsc pracy na etapie budowy. Nie mówiąc już o kooperatywie, a docelowo, po uruchomieniu elektrowni, mogłoby tu znaleźć stałe zatrudnienie około dwóch tysięcy osób.”

W swoim apelu, władze Konina zaznaczyły, że budowa elektrowni jądrowej miałaby istotny wpływ na rozwój całego regionu. Wyrażono przekonanie, że pomoże ona w trudnym procesie transformacji, przez który obecnie przechodzi region.