Poznań na czele polskich miast pod kątem ekonomii według analizy Oxford Economics

Oxford Economics, globalna firma specjalizująca się w badaniach ekonomicznych, przeprowadziła szczegółową analizę 1000 metropolii na całym świecie. W wyniku tego badania Poznań wyłonił się jako lider wśród polskich miast pod względem ekonomii.

Badanie obejmowało ocenę miast w pięciu kluczowych obszarach, takich jak ekonomia, kapitał ludzki, jakość życia, środowisko i administracja. Poznań zdobył najwyższy wynik wśród polskich miast w kategorii ekonomii, plasując się na 174. miejscu na arenie międzynarodowej.

Przy ocenie ekonomii, Oxford Economics uwzględniała wiele czynników, takich jak ogólna wielkość i dynamika PKB, PKB na mieszkańca, poziom zatrudnienia oraz stabilność i różnorodność gospodarczą miasta. Firma ta znana jest z prowadzenia skrupulatnych analiz i prognoz na temat gospodarki.

W Global Cities Index, ogólnym zestawieniu miast przeprowadzonym przez Oxford Economics, Poznań zajął również drugie miejsce wśród polskich miast, będąc tylko o krok za Warszawą. W skali globalnej, Poznań uplasował się na 210. miejscu.