Urząd Miasta Poznania w raporcie za 2023 rok świadczy o ujemnym przyroście naturalnym i spadku liczby rodzin z dziećmi

„Raport o stanie miasta Poznania za rok 2023”, opublikowany przez urząd miasta, prezentuje nowe dane, które rzucają światło na sytuację demograficzną tego regionu. Zgodnie z tymi danymi, liczba mieszkańców Poznania, szacowana przez urzędników, przekracza 600 tysięcy, choć oficjalne statystyki GUS mówią o 538 tysiącach.

Analitycy z urzędu zauważają, że w roku ubiegłym na świat przyszło 4,5 tysiąca dzieci, podczas gdy zmarło nieco mniej niż 6 tysięcy mieszkańców Poznania. Istotne jest to, że przez czwarty rok z rzędu stolica Wielkopolski doświadcza negatywnego przyrostu naturalnego, co jest zgodne z ogólnym trendem obserwowanym w Europie.

Dane zebrane w raporcie można porównać z wynikami ostatniego spisu ludności przeprowadzonego w 2011 roku. Przez ponad dekadę od tamtej pory obserwuje się istotne zmiany w strukturze rodzin w Poznaniu. Liczba rodzin posiadających dzieci spadła o 13 procent, przy czym większość z nich ma jedno dziecko. Co więcej, jedna trzecia rodzin nie ma dzieci wcale. W tym samym okresie, liczba par pozostających we związkach nieformalnych wzrosła ponad dwukrotnie.

Spadek liczby urodzeń jest również widoczny w funkcjonowaniu żłobków. W ciągu ostatniego roku liczba dzieci korzystających z prywatnych placówek zmniejszyła się o 11 procent.