Nielegalne zarybienie grozi ekosystemowi: Park "Traszki Ratajskie" w Poznaniu musi zostać osuszony

Zarówno Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP), jak i lokalne władze, stanęły przed koniecznością podjęcia drastycznych działań. W wyniku nieautoryzowanego zarybienia ekosystemu naturalnego „Traszki Ratajskie”, do którego wrzucono zakazane przez prawo Unii Europejskiej ryby gatunku czebaczek amurski, jest konieczność całkowitego osuszenia tamtejszych stawów.

Użytek ekologiczny „Traszki Ratajskie”, będący częścią parku znajdującego się w pobliżu poznańskiego osiedla Tysiąclecia, istnieje od 2011 roku, kiedy to decyzję o jego ustanowieniu podjęła rada miasta. Ten niewielki obszar – zajmujący około 5 hektarów – jest domem dla wielu gatunków chronionych płazów, wśród których można znaleźć traszki.

Edykt wydany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu informuje, że podczas rutynowej kontroli przeprowadzonej na terenie parku, naukowcy natknęli się na wiele różnorodnych gatunków ryb, które stanowią poważne zagrożenie dla równowagi lokalnego ekosystemu, a także dla przetrwania chronionych tam płazów. Przykłady wykrytych ryb obejmują karpie o długości kilkudziesięciu centymetrów (Cyprinus carpio) oraz 25-centymetrowe okazy amura białego (Ctenopharyngodon idella).

Badacze szczególnie zaniepokojeni są obecnością czebaczków amurskich, uznawanych za najbardziej inwazyjne gatunki ryb na kontynencie europejskim. „Są one umieszczone na listach inwazyjnych gatunków obcych – zarówno polskiej, jak i unijnej. Ich usunięcie z zbiornika jest niezwykle trudne, jeśli już raz wprowadzone. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, te ryby mogą spowodować, poprzez efekt top-down, wzrost populacji fitoplanktonu, przyspieszenie eutrofizacji i w konsekwencji zmiany fizyko-chemicznych warunków całego siedliska” – ostrzega UPP.

Dodatkowo, badania wykazały, że czebaczki amurskie żywią się larwami traszek grzebieniastych. „Niestety, jest to poważne zagrożenie dla traszki zwyczajnej, której ochrona jest jednym z głównych celów użytku ekologicznego” – zauważono.