Dofinansowanie do wymiany pieców w Poznaniu

Możliwość zdobycia środków na wymianę starych, nieefektywnych pieców jest nadal otwarta. Szczególne zachęty kierowane są do właścicieli tzw. „kopciuchów” poprzez programy takie jak „Ciepłe mieszkanie” czy „Czyste Powietrze”. Przyznawane dotacje mogą osiągać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Istotne jest jednak, aby podjąć decyzję o wymianie urządzenia przed 1 stycznia 2024 roku, kiedy to zostaną wprowadzone sankcje dla użytkowników pieców niespełniających nowych standardów.

Na podstawie decyzji podjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, od początku 2024 roku, użytkowanie „kopciuchów” będzie podlegało karom. Zgodnie z uchwałą, obowiązek wymiany wszystkich kotłów niespełniających nowych norm (pozaklasowych) nastąpi do końca 2023 roku. Natomiast piece kaflowe lub typu koza (czyli tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) powinny być zastąpione do końca 2025 roku. Dodatkowo, kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4 muszą zostać zmienione do końca 2027 roku. Dlatego warto skorzystać z możliwości otrzymania wsparcia finansowego na wymianę pieca, aby uniknąć przyszłych kar.

W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Miastem Poznań a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, możliwe jest uzyskanie dotacji. Program ten skupia się na mieszkańcach stolicy Wielkopolski, którzy spełniają określone kryteria dochodowe i posiadają tytuł własności do lokalu. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji upływa 31 marca 2024 roku.