Planowany rozwój technologiczny na Politechnice Poznańskiej

Na terenie Politechniki Poznańskiej planowane jest stworzenie innowacyjnego Centrum Nowych Technologii i Innowacji. Przewidywany koszt tej inwestycji wynosi około 220 milionów złotych. Projekt uzyskał znaczące wsparcie finansowe ze strony państwa, z premierem Mateuszem Morawieckim podpisującym decyzję o przekazaniu obligacji Skarbu Państwa na sumę 120 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na budowę tego obiektu.

Profesor dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, na konferencji prasowej wyraził swoje wielkie marzenie o stworzeniu Centrum Nowych Technologii i Innowacji, a w szczególności o powstaniu hubu kwantowego. Jest przekonany, że ten projekt stanie się ważnym elementem działalności Politechniki Poznańskiej oraz pozostałych instytucji korzystających z sieci internetowej PIONIER, która łączy czołowe ośrodki europejskie w celu wspierania konkurencyjności gospodarczej.

Rektor podkreślił znaczącą rolę technologii kwantowych, nie tylko w kontekście rozwiązań informatycznych, ale także w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zwrócił uwagę na wiodącą pozycję Politechniki Poznańskiej w obszarze sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, co sprawia, że planowane Centrum Nowych Technologii i Innowacji ma potencjał do stania się kluczowym miejscem rozwoju technologicznego i wzmacniania konkurencyjności polskiej oraz europejskiej gospodarki.

Profesor Jesionowski dodał, że w ramach działalności Centrum będą rozwijane również inne specjalności, takie jak energetyka odnawialna czy energetyka jądrowa. Podkreślił także, że przestrzeń ta będzie sprzyjać powstawaniu start-upów, innowacyjnych technologii i spółek celowych. Wyraził nadzieję, że Centrum stanie się miejscem efektywnej komercjalizacji transferu technologii – czegoś, czego do tej pory brakowało na czołowych uczelniach w Polsce.