Wielomilionowe dofinansowanie dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Zaczął się nowy rok akademicki na poznańskim Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego. Ponad 1800 przyszłych specjalistów medycznych rozpoczęło swoją drogę edukacyjną – wśród nich 480 świeżo upieczonych studentów kierunku lekarskiego.

Niezwykle ważnym punktem inauguracji była obecność Katarzyny Sójki, minister zdrowia, oraz dr. Radosława Sierpińskiego, prezesa Agencji Badań Medycznych. Z rąk prezesa, rektor uczelni otrzymał symboliczny czek o wartości blisko 30 milionów złotych. Te fundusze, przyznane przez Agencję Badań Medycznych, mają być przeznaczone na realizację projektu Centrum Medycyny Cyfrowej. Dr Sierpiński podkreślił znaczenie tego centrum dla uczelni, nazywając je jej „mózgiem”.

Agencja Badań Medycznych na początku tego roku ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów zakładających powstanie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej. Głównym celem jest stworzenie infrastruktury, personelu i systemu umożliwiającego utworzenie sieci tych centrów. Ma to skutkować zwiększeniem liczby przeprowadzanych badań naukowych oraz stworzeniem warunków do rozwoju innowacyjnych technologii medycznych i informatycznych.